Kernen i EVIDENZ, er forankret i overbevisningen om, at kultur er det bærende element i enhver virksomhed. Det er kulturen, der former den kollektive mentalitet, som i sidste ende danner grundlag for ledernes og medarbejdernes holdninger. Dette er kritisk, da holdninger – bevidste som ubevidste – påvirker hver eneste beslutning, interaktion og initiativ indenfor en organisation.

Udspringende fra kultur og mentalitet er adfærd. Ledernes og medarbejdernes adfærd i det daglige arbejde er et direkte resultat af den underliggende kultur og de dertilhørende holdninger. Når kultur og mentalitet er afstemt, og den ønskede adfærd fremmes, begynder en organisation at manifestere sin sande identitet. Det er denne identitet, som bliver virksomhedens ansigt udadtil og som definerer dens position i markedet, blandt kunder og borgere.

Derfor er EVIDENZ designet til ikke kun at adressere systemiske HR-behov, men til at dykke dybt ned i kernen af, hvad der driver en organisation: dens kultur, mentalitet, adfærd og endelige identitet. Det er en holistisk tilgang til organisatorisk udvikling, hvor intet er overladt til tilfældighederne.

Enkel betjening

Brugervenligt, med automatiserede og fremtidssikrede processer. som klarer de tunge administrative opgaver for dig.

Medarbejdertilfredshed

Skabes af ét af flere kvalitative parametre i en stadig mere menneskestyret verden. Vi stiller langt større krav til fx vores arbejdsliv- og situation, end vi gjorde tidligere. Her identificere vi virksomhedskulturen og sikre optimalt engagement.

 

Løbende feedback

Løbende feedback og dataindsamling, der muliggør at ledere kan handle baseret på fakta i stedet for antagelser.

Talentudvikling

Værktøjer til at udvikle og administrere dine medarbejdere lokalt og globalt, så de bedst muligt kan realisere deres fulde potentiale.

Hjælpeværktøjer er videoer der instruerer i hvorledes ledere og brugere af systemet skal håndtere de enkelte moduler / værktøjer.

Administrationssystemet er for brugere med administrationsadgang. Her sker konfigurering og skalering af brugerfladen.

Filarkivet systemets eget bibliotek er 100% skalerbart og gemmer alle slags filtyber.

Statistik, synliggørelse af ligestillingen og medarbejdersammensætningen i forhold til køn, alder, anciennitet, uddannelse, mv.

Evalueringer af alt lige fra projekter til mennesker og materiale.

Dialogmodulet giver mulighed for at lave egne dialoger benchmark og opfølgning, eller bruges Evidenz faste templates.

E-test indeholder flere tests, der kan bruges direkte eller videreudvikles.

Analysemodulet med faste templates der kan konfigureres og tilpasses organisationens behov.

Fleksibilitet

Evidenz er unik på den måde, at værktøjet i systemet imødekommer og vil kunne tilpasses organisationens behov, strukturer og ønsket kultur.

Brugervenlighed

Opbygget efter KEEP IT SIMPLE princippet og designet ud fra nogle enkle pædagogiske principper, som gør det nemt for brugeren at forstå systemets metodik.

Sikkerhed

Når du har slukket for systemet, er dine data og indstillinger sikret hos vores samarbejdspartnere på eksterne servere eller hos jer selv.