Effektivt analysebatteri

Evidenz™ analysemodul gør dig i stand til hurtigt at udvikle egne analyser på tværs af organisationen og sprog.

Som en del af systemet ligger der afprøvede analyser. De kan bruges, som de er, eller tilpasses virksomhedens ønsker og kultur.

 • Organisationsanalyse
 • Holdningsanalyse
 • Medarbejderanalyse
 • Teamanalyse
 • Service-, kompetence- og udviklingsanalyser
 • Præstationsanalyser
TEST EVIDENZ™
Dialogværktøj til MUS og LUS

Systemets udviklingssamtaleværktøj kalder vi “Dialog”. Det kan lige som de øvrige værktøjer i systemet nemt tilpasses organisationens egen kultur og ønsker.

Eksempler kan være LUS-, MUS-samtaler eller studierelaterede udviklingssamtaler (SUS), herunder:

 • Kvalifikationer
 • Generel kompetence
 • Præstation
 • Motivation
 • Potentiale
 • Udvikling
TEST EVIDENZ™
Unikke E-tests

I E-testmodulet finder du systemets unikke testsystem. Det adskiller sig fra andre systemer ved, at du nemt kan udvikle egne virksomheds- og kulturrettede tests.

Evidenz e-test indeholder fra start følgende templates:

 • Mentaltest med coaching
 • Stresstest
 • Evnetest
 • Empatitest
 • Lederprofiltest
 • Teamtest

Muligheder

 • Egne tests
 • Grafisk fremstilling
 • Test via video eller fotos
TEST EVIDENZ™
Evaluator

I evaluatormodulet kan I lave egne evalueringer af alt – lige fra projektevalueringer, butiksevalueringer og institutionsevaluering til person- eller teamevalueringer. I kan også give feedback på karaktergivning af studerende.

Modulet er 100% fleksibelt, og kan bruges til eksempelvis:

 • Præstationsevaluering
 • Kompetenceevaluering
 • Ledelse / salg / medarbejder
 • Kreativitet
 • Uddannelse, undervisning og kurser
 • Institutionsfunktion

og meget mere …

TEST EVIDENZ™
Licensadministration

Dette er systemets grundlæggende modul, hvor organisationskultur, adgangskrav og roller fordeles.

 • Definition af afdelinger
 • Definition af stillinger
 • Definition af roller
TEST EVIDENZ™
Send og modtag beskeder

Beskedcentret bruges til at sende tekstbeskeder og filer rundt i systemet, så interne dialoger bevares.

 • Mail
 • SMS
TEST EVIDENZ™
Hold styr på aftalerne …

Evidenz™ har flere kalendersystemer, som alle kan synkroniseres med hinanden:

 • Aktivitetskalender, der tilpasses de aktivitetsområder, der gælder for organisation og medarbejder
 • Eventkalender, der giver et totalt overblik over events og løbende justeringer af disse
 • Samarbejdskalender
 • Logbog med løbende tilpasning af opgaver for den enkelte bruger, aktivitet, uddannelse og udvikling
TEST EVIDENZ™
Dybdegående statistik

Evidenz™ giver nye dimensioner at arbejde med, som i ikke havde før. Verdens mest fleksible Kultur & Personaleudviklingssystem har uanede muligheder for din organisation eller virksomhed.

TEST EVIDENZ™
Effektivt analysebatteri

Evidenz™ analysemodul gør dig i stand til hurtigt at udvikle egne analyser på tværs af organisationen og sprog. Som en del af systemet ligger der afprøvede analyser. De kan bruges, som de er, eller tilpasses virksomhedens ønsker og kultur.

 • Organisationsanalyse
 • Holdningsanalyse
 • Medarbejderanalyse
 • Teamanalyse
 • Service-, kompetence- og udviklingsanalyser
 • Præstationsanalyser
 • Engagements analyse
TEST EVIDENZ™
Dialogværktøj til MUS og LUS

DIALOGVÆRKTØJ TIL MUS OG LUS

Systemets udviklingssamtaleværktøj kalder vi “Dialog”. Det kan lige som de øvrige værktøjer i systemet nemt tilpasses organisationens egen kultur og ønsker.

Eksempler kan være LUS-, MUS-samtaler eller studierelaterede udviklingssamtaler (SUS), herunder:

 • Kvalifikationer
 • Generel kompetence
 • Præstation
 • Motivation
 • Potentiale
 • Udvikling
TEST EVIDENZ™
Unikke E-tests

UNIKKE E-TESTS

I E-testmodulet finder du systemets unikke testsystem. Det adskiller sig fra andre systemer ved, at du nemt kan udvikle egne virksomheds- og kulturrettede tests, med praktisk og dybgående coaching vejledning

Evidenz e-test indeholder fra start følgende templates:

Mentaltest Stresstest. Evnetest Empatitest. Lederprofiltest. Teamtest Sælgertest Kreativitetstest Engagementstest

Egne tests Grafik. Test via video eller fotos

TEST EVIDENZ™
Evaluator

EVALUATOR

I evaluatormodulet kan I lave egne evalueringer af alt – lige fra projektevalueringer, butiksevalueringer og institutionsevaluering til person- eller teamevalueringer. I kan også give feedback på karaktergivning af studerende.

Modulet er 100% fleksibelt, og kan bruges til eksempelvis:

 • Præstationsevaluering
 • Kompetenceevaluering
 • Ledelse/salg/medarbejder
 • Kreativitet
 • Uddannelse, undervisning og kurser
 • Institutionsfunktion og meget mere …
TEST EVIDENZ™
Hold styr på aftalerne …

HOLD STYR PÅ AFTALERNE …

Evidenz™ har flere kalendersystemer, som alle kan synkroniseres med hinanden:

 • Aktivitetskalender, der tilpasses de aktivitetsområder, der gælder for organisation og medarbejder
 • Eventkalender, der giver et totalt overblik over events og løbende justeringer af disse
 • Samarbejdskalender
 • Logbog med løbende tilpasning af opgaver for den enkelte bruger, aktivitet, uddannelse og udvikling
TEST EVIDENZ™
Dybdegående statistik

DYBDEGÅENDE STATISTIK

Statistikmodulet giver mulighed for at trække statistik fra systemets stamdata, herunder:

 • Aldersgennemsnit
 • Køn
 • Kompetencer
 • Uddannelse
 • Lønniveau

Her kan organisationen eksempelvis danne statistisk materiale i forhold til aflønning af kvinder og mænd og en lang række andre statistiske analyser.

TEST EVIDENZ™
On og Off-boarding

DYBDEGÅENDE STATISTIK

Evidenz™ ON og Off-boarding system holder styr på aftaler og sikre et planlagt og tilpasset forløb både ved ansættelse og afrejse fra organisationen

 • On-boarding kalender
 • Indskoling og indkørings forløb
 • Uddannelsesforløb
 • Uddannelse
 • Styr på materiale udlevering og aflevering
 • Planlægge mentorordning

Her kan organisationen eksempelvis danne deres helt eget on og off-boarding forløb.

TEST EVIDENZ™

DYBDEGÅENDE STATISTIK

TEST EVIDENZ™