Plastvirksomheden tilstræber bedre kvalitet i alle sine HR-processer.
Virksomheden opererer i 15 lande og har mere end 20.000 medarbejdere på lønningslisten. Plasts hovedkontor er placeret i Norden. Danmark er et af de 4 første lande, hvor man har startet implementeringen af Evidenz™.
Ledelsens ønske er at øge kvaliteten og gennemsigtigheden i alle HR-processer. Indtil nu har implementeringen oversteget alle forventninger.
Man besluttede at foretage ændringen, fordi manuel håndtering af Performance Management-processer var for langsomme og derfor utilfredsstillende i forhold til den omstillingsparathed, man kunne ønske sig.
“Vigtige personalemæssige oplysninger blev hængende i hænderne på ganske få personer, og de var ikke tilgængelige for andre personer i organisationen, som kunne få brug for dem,” siger HR-direktør Hans Riis.
For at forenkle og visualisere PM-processerne samt gøre informationerne lettilgængelige, beslutter man i virksomheden at deltage i dette pilotprojekt. Dette skete ved at indføre systemstøtte i fire af de 15 lande, hvor plastvirksomheden opererer.

Fokus på talent, nøgleroller og successkabere
At opnå en fælles opfattelse af medarbejdernes ledelseskompetence, potentiale og resultater har været vigtigt for virksomheden. I 2014 lancerede man et internt projekt med det formål at skabe en struktur til identifikation af talentfulde enkeltpersoner og fremtidige ledere.
For at sikre et godt fundament for evaluering og udvikling af medarbejderkompetencerne vælger virksomheden at indføre systemstøtte til præstationsvurderinger samt systematisere dette på tværs af organisationen. Virksomheden har til dette formål udviklet sine egne vurderingsmatricer, hvor ledere kan sammenligne evalueringer og dermed sikre en sammenhængende, retfærdig vurdering af medarbejdere i hele organisationen. Disse er udarbejdet i Excel og kan efterfølgende sendes enten som PDF eller printløsning. Det var af afgørende betydning, at Evidenz™ kunne levere en løsning, hvor de kunne indarbejde egne udviklede matricer og analyser på en skalerbar og brugervenlig måde. Afgørende for valget af Evidenz™ var også, at der i systemet var indbygget den nødvendige uddannelse og support, så virksomhedens HR-afdeling hurtigt kunne forsætte implementeringen i øvrige lande.

“For os var den afgørende faktor i valget af tjenesteudbyder, at systemet var opbygget med en høj grad af brugervenlighed, og at ingen skulle forholde sig til noget, de ikke umiddelbart havde brug for. Det var også afgørende, at vi selv kunne introducere moduler, et ad gangen og i vores eget tempo”, siger HR-direktør Hans Riis.

Implementeringsprojekt overstiger forventningerne
Virksomheden er begejstret for sit valg af Evidenz™ og påpeger, at systemet har vist sig at være yderst fleksibelt og kompetent. Det har været særligt tydeligt, at Evidenz™ fleksibilitet har imødekommet virksomhedens egen implementeringsstrategi. Vi kunne simpelthen skrue op eller ned for hanen, og ændringerne har derfor ikke skabt modstand i organisationen.

”Evidenz™ har tilbudt mulighed for egen konfiguration, hvilket har resulteret i en fremragende pasform til den kultur, som vi ønsker i virksomheden. Derfor er mit indtryk, at Evidenz™ er en udviklings- og løsningsorienteret serviceleverandør med et stærkt fokus på kunden. Det er noget, som vi naturligvis sætter stor pris på.”

Fremragende udsigter med øget brug af digitale processer
“Selvom vi kun lige er begyndt at bruge systemet operationelt, overvejer vi allerede nu en mulig udvidelse af digital støtte til samtlige HR-processer vedrørende udvikling.
Vores næste mål er at få tilsluttet flere lande til Performance Management-processen. Vi overvejer også, hvilke andre moduler vi kan bruge til f.eks. at få en bedre kvalitet og konsistens i hele gruppen, så vi får et bedre overblik og et bedre grundlag for fremtidige beslutninger.”