K

onsulenthuset NN har mange mellemstore og større virksomheder i sin kundeportefølje. Som rådgivere står de derfor ofte i en situation, hvor en virksomhed efterlyser et større personaleressourcemæssigt overblik. Mange har brug for en metode, hvor de på en nem, hurtig og pædagogisk måde kan iværksætte tests af medarbejdere, sammensætte teams på tværs af organisationen, planlægge og gennemføre LUS- og MUS-samtaler.

Med Evidenz™ er det lykkedes for Konsulenthuset at finde et HRM-system, som har disse faciliteter og mange flere.

En af de største overraskelser var, at Evidenz™ tilpasser sig vores øvrige IT-systemer og virksomheden som helhed. Tilgangen til systemet er nem og enkel. På en god pædagogisk måde instrueres vi af “How to Take” og “How to Make”-videoer. Og i implementeringen fik en grundig gennemgang af de moduler, som vi havde mest brug for, for at kunne komme i gang med at anvende systemet,” siger HR-direktøren.

“Vores medarbejdere blev involveret fra start, da de selv skulle indtaste deres stamoplysninger på deres profilsider. Herefter var det nemt for HR-afdelingen at tjekke, om oplysningerne var korrekt indtastet.

Ved de første MUS-samtaler viste systemet sin styrke; vi skal ikke længere sidde og bladre i gamle noter fra sidste år. Nu ligger det hele på systemet. Nemt og overskueligt.

Når vores ledere mødes med en ansat til MUS, skal begge parter have udfyldt spørgsmålene, før arbejdsgrundlaget for samtalen kan genereres. Det giver sikkerhed og tryghed for medarbejder og leder, da begge parter møder velforberedte op til samtalen. Samtidig viser et skema, hvor der er enighed i besvarelsen, og hvor man er langt fra hinanden. Det gør, at vi kan koncentrere os om de punkter, hvor vi ligger langt fra hinanden, og finde frem til en plan for, hvordan vi nærmer os hinanden.

Det kan være, at der skal en test indover. Her kan de så definere de spørgsmål, der skal testes ud fra. Når testen er udført, genereres der et resultat. Men ikke nok med det; der medfølger også en handleplan og coachvejledning for, hvordan vi bedst opnår et forbedret resultat.

Vi begynder nu at kunne arbejde mere målrettet med personalets kompetencer. Det styrker hele organisationen, at vi har fået skabt ressourceoverblik.

Dette kompetence- og ressourceværktøj gør os også i stand til at udvælge de rette folk til ad hoc-opgaver og til at sammensætte nye teams. Vi kan krydstjekke og finde de bedst egnede folk, så de tilsammen udgør en optimal gruppe.

Da vi først opdagede disse unikke værktøjers indvirkning på vores egen organisation, så vi, at netop Evidenz™-systemet kan anbefales til mange af vores kunder. Vi har efterprøvet det, og vi ved, at det holder, hvad det lover,” Slutter HR-direktøren.