S

om led i budgetforhandlingerne ser ledelsen i kommunen på ineffektivitet og optimering af produktiviteten i nogle af kommunens mange afdelinger.

Som pilotprojekt rettes fokus i første omgang på kommunens entreprenørafdeling og deres 150 erfarne medarbejdere. Gennem et stykke tid har ledelsen haft fokus på den faldende produktivitet og det generelle omdømme i afdelingen.

På entreprenørafdelingens hjemmeside står der højt og flot, at man udfører arbejdsopgaver i 18 selvstyrende teams med fokus på ekspertise, kvalitet, konkurrenceevne og troværdighed. Virkeligheden er bare en anden: højt sygefravær, sløseri, materialesvind, dårlig stemning og ineffektivitet.

Evidenz™ HRM-system implementeres, og missionen er i første omgang at skabe et kvalificeret overblik over de 150 medarbejderes forskellige kompetencer.

En teamtest gennemføres. Herefter gennemføres en selvformuleret test, hvor medarbejdernes evner, kompetencer, ansvarlighed, forslag til “hvad jeg kan gøre bedre” og den enkeltes motivation testes.

Disse personanalysetests opfølges af konstruktive forslag til den videre udvikling af teams og af den enkelte medarbejder i Evidenz™ coachingmodul. I MUS-samtalerne udarbejdes individuelle opfølgningssamtaler for de enkelte medarbejdere for at fastholde og videreudvikle kompetencer og motivation.

Det har bevirket, at ledelsen har rokeret rundt på enkelte medarbejdere, som pga. deres kompetencer var fejlplacerede og nu fungerer optimalt i andre opgaver og teams. Motivationen er genskabt, sygefraværet minimeret og produktiviteten i afdelingen øget med en bedre økonomi til følge.

Efter dette positive pilotprojekt har man i kommunen implementeret Evidenz™ i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen og Skoleforvaltningen for at rette fokus på produktiviteten og kompetencerne blandt medarbejderne.

Det er sket i erkendelse af, at man ikke kan opnå besparelser inden for de kommunale kerneydelser ved kun at skrue ned for kvaliteten og få medarbejderne til at løbe hurtigere. Det giver stress og demotiverede medarbejdere med et højt sygefravær.

Ved at sætte fokus på de mennesker, som i dagligdagen gør deres bedste, kan man opnå væsentlige forbedringer i produktiviteten og dermed mere tilfredse og motiverede medarbejdere; medarbejderne bliver hørt, og de påpeger selv, hvor og hvordan tingene kan optimeres inden for deres kompetenceområder og i de selvstyrende teams.