L edelsen for det regionale Tilsyn for anbragte børn og unge henvendte sig vedrørende muligheden for at bruge Evidenz til at sammenholde de enkelte institutioner og bosteders pædagogiske og behandlingsmæssige resultater.

Samtidig skulle systemet kunne følge det enkelte barn/den enkelte unge under opholdet.
Et krav var, at det er muligt sikkert og nemt at opbevare og hente filer i en selekteret struktur, hvor man kan vælge, hvem der kan se og modtage bestemte oplysninger. Disse oplysninger skal også let kunne sendes ud af systemet.


Tilsynet fik Evidenz
på opgaven i en prøveperiode på 6 måneder. Herefter kunne de tage stilling til, om systemet var tilfredsstillende for dem. Efter en uge var de i gang med at bruge Evidenz, som nu var sat op med organisationsplanen for anbringelsesenheder og ned til den enkelte bruger/medarbejder.


Der blev udarbejdet en logbog for den enkelte anbragte med områder, der skulle følges op på ud fra tilsynets egne ønsker. Logbogen vises som en del af kalendersystemet, så den enkelte sagsbehandler hele tiden er opdateret på de ting, der sker for barnet/den unge.
En institutionsanalyse gav desuden Tilsynet mulighed for at se og sammenholde, hvilke pædagogiske og holdningsmæssige metoder, der gav det bedste resultat for de enkelte bosteder.
De pædagogiske behandlings- og udviklingssamtaler føres gennem dialogværktøjet i Evidenz
, hvilket dels sikrer, at de afholdes, dels at tilsynet umiddelbart kan følge disse.

Tilsynets ledelse lagde megen vægt på, at ingen skal bebyrdes med mere ”system”, end det de i hverdagen skal forholde sig til, samt at det umiddelbart skal være let at tilgå for den enkelte sagsbehandler, behandler og bosted.

For at afprøve systemet koblede Tilsynet 33 bosteder sammen, herunder professionelle familieplejere med i alt 171 anbragte unge. Evidenz™ kører nu på 3. måned af testperioden. Ifølge feedback fra Tilsynet er implementeringen forløbet fuldstændig smertefrit. Samtidig har de oplevet besparelser i kraft af en mere målrettet indsats.